Хидроизолация на покриви на Загорка АД

Клиент "Загорка"АД от 2009г.

Монтирана хидроизолация на покриви през годините 13 560квм.
Хидроизолация на покриви 2009г. - сграда Цехове на Мая 146кв.- сграда Картонени опаковки 1035квм. Хидроизолация на покриви 2010г. - сграда Линия 1 2247квм.- сграда Малцерай 596.00квм - Малцерай кула 184.00квм. - сграда Работилница 287квм. Хидроизолация на покриви 2012г. - сграда Варка 525квм. - сграда Гаражи 1760квм.г.Монтирани са два пласта хидроизолация с общ размер 13 560квм. Подготовката на обекта и монтажните дейности са както следва: Демонтаж и монтаж мълниезащитна мрежа.Демонтаж ламаринена обшивка по бордове и ветилационни отвори.Демонтаж стара хидроизолация - два пласта.Изкърпване на мехури и др.Ремонт изравнителна замазка.Направа холкер 15х15 см около бордове, вентилационни отвори и др.Почистване на основата.Грундиране с битумен грунд.Доставка и монтаж на нова хидроизолация - хидроизолационна мембрана Полизол 4,5км² без посипка с полиестерна основа.- хидроизолационна мембрана Полизол 5,5км² с посипка и полиестерна основа.Доставка и монтаж PVC водоприемници.Доставка и монтаж PVC аератори (отдушници).Обшивка с дъски по бордове.Обшивка бордове с поцинкована ламарина- щорц - заготовка и монтаж (b=30 см)- капаци и поли - заготовка и монтаж.Обшивка с поцинкована ламарина около вентилационни и др. отвори.Демонтаж и монтаж на стойки за въздуховоди.Усилващи ленти под стойки за въздуховоди.Доставка и монтаж на дървени трупчета 10х10х10 см за мълниезащитна мрежа.Извозване на отпадъци.