Хидроизолация на покрив “Нестле България”АД гр.София


Клиент “Нестле България”АД гр.София

Хидроизолация на покрив в размер на 968.00квм.
Обектът е изпълнен 04.06.2008г. срок на ремонта 12 работни дни. Монтирани са два пласта хидроизолация с общ размер 1936.00квм.Подготовката на покрива и монтажа на хидроизолацията е както следва:Почистване на покривното пространство.Грундиране на покрива с битумен грунд.Монтаж на компенсаторни ленти на фуги по-големи от 2см.Опериране и изкърпване на мехури с хидроизолационна мембрана Воалит 3.0кгм без посипка.Монтаж на укрепващи елементи по бордове и анкериране.Монтаж на 8бр. воронки и 10 бр.отдушници.Монтаж на първи пласт хидроизолационна мембрана Воалит без посипка в размер на 968.00квм².Монтаж на втори пласт хироизолационна мембрана Пластомекс 5.0кгм² с полиестерна основа и посипка от сиви минерални шисти в размер на 968.00квм².