Хидроизолация на покриви "М+С Хидравлик"АД гр.Казънлък

Галерия преди


Клиент "М+С Хидравлик"АД гр.Казанлък

Хидроизолация на покрив в размер на 7000квм.
Обектът е изпълнен 08.2007г. срок на ремонта 50 работни дни. Монтирани са два пласта хидроизолация с общ размер 14 000квм. Подготовката на покрива и монтажа на хидроизолацията е както следва:Почистване на покривното пространство, изрязване и обработка на мехури , изкърпване на мехури . Измазване на страни на фунарни постройки на проблемните места.Грундиране с битумен грунд в размер на 7000 м2. Поставяне на компенсаторни ленти върху трегери и пукнатини. Полагане на първи пласт Битексинт 3.0 кгм без посипка и носеща основа от полиестер в размер на 7000 м2.Полагане на втори пласт Полифлекс 4.5кг. с полиестерна основа и посипка сиви минерални шисти в размер на 7000 м2.Измазване на повърхностния слой на спойките на материала с емулсия „ИЗОМАКС ЕЛАСТА” с по-голяма сигурност.Демонтаж на водосточни тръби и подмяна с PVC общо 30 бр.