Хидроизолация на покрив басейн Дианабат!


Клиент "Национална Спортна База" ЕАД

Хидроизолация на покриви 672.40квм.
Обектът е изпълнен 08.2012г. срок на ремонта 8 работни дни. Монтирани са два пласта хидроизолация с общ размер 1344.80квм. Подготовката на покрива и монтажа на хидроизолацията е както следва:Демонтаж стара хидроизолация – един пласт.Ремонт изравнителна замазка 30%.Изкърпване в/у замаска и проблемни места.30%.Почистване на основата.Направа холкер 15х15 см около бордове, вентилационни отвори и др.Грундиране с битумен грунд.Доставка и полагане нова хидроизолация-хидроизолационна мембрана Полизол 4,0км² без посипка с полиестерна основа в размер на 672,40квм.Доставка и полагане нова хидроизолация-хидроизолационна мембрана Полизол 4,5км² с посипка и полиестерна основа в размер на 672,40квм.Доставка и монтаж PVC водоприемници.Доставка и монтаж PVC аератори (отдушници).Доставка и монтаж на дъски по бордове.Обшивка бордове с поцинкована ламарина -щорц-капаци и поли - заготовка и монтаж.-Доставка и монтаж на ламарини по стена.Запълване на фуга и полагане на комперсатори.Извозване на отпадъци