Хидроизолация на хале находящо се в Кремиковци индустриална зона.


Клиент “РИС-ВВ” ЕООД 06.10.2015г.

Хидроизолация на покриви 14.09.2015г в размер на 908.00квм.

Хидроизолация на хале находящо се в Кремиковци индустриална зона. Хидроизолация на плосък покрив.(еднопластова) • Почистване на покрива. • Поставяне на компенсаторни ленти на фуги по-големи от 2см. с Полизол 4.0кгм² без посипка с полиестерна основа. • Изрязване на мехури и проблемни места на старата хидроизолация и обработка с Полизол 4,0 кгм² без посипка с полиестерна основа. • Дюбелиране на ламарината (външният борд) на проблемните места. • Грундиране с битумен грунд с цел по-добро сцепление на основата с новата хидроизолация. • Доставка и монтаж на хидроизолационнен холкер 24м. • Доставка и монтаж на битумна мембрана Полизол 4.5кгм² с посипка от сиви минерани шисти и полиестерна основа. • Измазване на проблемни места с Изомакс Еласта (течна хидроизолация) на 12бр. вентилационни отдушници и бордове с цел по-голяма сигурност. • Доставка и монтаж на 2бр. PVC воронки. • Доставка и монтаж на 4бр. PVC отдушници. Доставка и монтаж на 12 бр. отдушници • Демонтаж на 12 бр. ламаринени отдушници. • Доставка и монтаж на 12 бр. PVC отдушници. Доставка и монтаж на 6 бр. воронки. • Демонтаж на 6 бр. воронки. • Монтаж на Полизол 4.0кгм² • Доставка и монтаж на 6 бр. PVC воронки. Боядисване на ламаринен борд 119,00м. • Почистване на ламарините. • Доставка на грунд за метал. • Боядисване на ламаринен борд 95,00м. Измазване на застъпки на съществуваща хидроизолация 2340,00лм. • Преглед за застъпките и подлепяне (на проблемни места) • Доставка и измазване с течна хидоризолация (Изомакс) • Боядисване на ламаринен борд 95,00м. Изкърпване на проблемни места на съществуваща хидроизолация. • Обработка на отлепена хидроизолация (на проблемни места) • Доставка и монтаж на Полизол 4,5кгм с посипка от сиви шисти.