Хидроизолация на метростанция Софийски Университет!


Обектът е изпълнен на 15.07.2009г. за срок от 5 работни дни.Монтирани са два пласта хидроизолация с общ размер 670.40квм. Подготовката на обекта и монтажните дейности са както следва:Доставка на метален профил с размери дебелина 3.0мм. и широчина 25мм.Дюбелиране на маталният профил към гранитният бордюр.Измазване с течна хидроизолация върху металният профил.Грундиране с битумен грунд в размер на 335.20квм².Доставка и монтаж на Полизол 3.0кгм² с полиестерна основа без посипка в размер на 335.20квм².Доставка и монтаж на Полизол 3.5кгм² със посипка и полиестерна основа в размер на 335.20квм².